Contact

Maastricht
Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
T 043 – 321 50 46
info@voormantelzorgers.nl
Fiscaalnummer: 804330761L01

iso 9001 HKZ


Inschrijven nieuwsbrief

Dhr.    Mevr.

Voor mantelzorgers
Voor zorgvrijwilligersBereikbaarheid per openbaar vervoer:
Bus: dichtsbijzijnde bushalte via lijn 8 (richting Eijsden) : halte Duitsepoort
andere bushaltes in de omgeving zijn: Centre Ceramique en het Centraal Station

Parkeren:
parkeren aan de zijde van de Duitse Poort is het voordeligst!

Ons aanbod

Informatie en advies

Een mantelzorger heeft onder meer behoefte aan informatie en advies over zorg, over ziekten, beperkingen, wet- en regelgeving en allerlei praktische regelzaken. Per telefoon en e-mail en tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u thuis geven de mantelzorgconsulent en/of mantelzorgmakelaar antwoord op al uw vragen.

Begeleiding

Soms wordt de belasting voor u als mantelzorger te groot. In zo’n periode biedt Steunpunt Mantelzorg een begeleidingstraject aan. Dit omvat meerdere persoonlijke gesprekken waarin informatie en advies, emotionele steun en praktische hulp centraal staan. De begeleiding kenmerkt zich door een individuele benadering: u ontvangt ondersteuning die aansluit bij uw wensen en behoeften.

Emotionele steun

Steunpunt Mantelzorg biedt naast individuele ondersteuning ook lotgenotencontact voor mantelzorgers. Dit zijn maandelijkse groepsbijeenkomsten waarin het delen van kennis en ervaringen, het geven en ontvangen van emotionele steun, (h)erkenning van de situatie en ontspanning centraal staan. Voor het actuele aanbod kunt u kijken op de activiteitenkalender

Educatie

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert themabijeenkomsten, cursussen en trainingen gericht op instructie, het omgaan met ziekten of op de mantelzorger zelf. Voor het actuele aanbod kunt u kijken op de activiteitenkalender

Praktische hulp

De mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar nemen, wanneer u hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent, regeltaken over. Denkt u hierbij aan het aanvragen van indicaties en/of het inzetten van professionele respijtzorg of thuiszorg, hulpmiddelen en budgetten. De zorgvrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg geven ook veel praktische hulp aan mantelzorgers en alleenstaande hulpvragers, bijvoorbeeld tijdens ziekenhuisbegeleiding.

Respijtzorg

Een zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg kan (tijdelijk) zorgtaken van u overnemen, zodat u meer ruimte krijgt voor andere zaken. Wanneer mantelzorgers en hun verzorgden behoefte hebben aan professionele respijtzorg, zoals dagopvang, ontvangen zij steun van de mantelzorgconsulenten of mantelzorgmakelaar bij het vinden van de meest geschikte vorm van respijtzorg. Download hier de respijtzorgbrochures voor Limburg.

Ontspanning  

Ontmoeting en ontspanning staan centraal tijdens de zogenaamde ‘manteluitactiviteiten’ van het Steunpunt Mantelzorg. Tijdens deze activiteiten kunt u samen met andere mantelzorgers even afstand nemen van de zorgtaken. Voor het actuele aanbod kunt u kijken op de activiteitenkalender

Vervangende mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg biedt ook ondersteuning aan alleenstaande hulpvragers die geen of (te) weinig gebruik kunnen maken van mantelzorg in hun directe omgeving. Deze ondersteuning omvat de vrijwillige thuiszorg en ziekenhuisbegeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Mantelzorger =

U bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste met wie u een persoonlijke band heeft. Dit is bijvoorbeeld uw partner, ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur. Deze persoon heeft u nodig vanwege gezondheidsproblemen of een handicap. De zorg is vaak langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun.

Academie Informele Zorg: Opening Vrijwilligerscafé 08-04-2016

De Academie Informele Zorg nodigt alle zorgvrijwilligers uit voor de opening van het Vrijwilligerscafé bij In de Rooden Leeuw op 8 april aanstaande.
> Meer informatie.

Uitnodiging boekpresentatie 'Hou me maar vast' 08-04-2016

Op vrijdagmiddag 8 april a.s. presenteert José Franssen in Maastricht haar nieuwe boek Hou me maar vast; Mijn moeder, Alzheimer en ik. Mantelzorgers en verzorgers van mensen met dementie zijn deze middag van harte welkom.

> Meer informatie.

Actie voor mantelzorgers 24-03-2016

Op dinsdag 8 maart vond er in het kader van de Internationale Vrouwendag een bijeenkomst plaats in de Stip in Meerssen georganiseerd door het Katholiek Vrouwen Gilde en Zij Aktief uit deze gemeente. Als thema voor de viering van deze speciale dag was gekozen voor mantelzorg, meer specifiek 'Mantelzorgen doe je samen'.

> Lees meer.