Contact

Maastricht
Sphinxlunet 3
6221 JD Maastricht
T 043 – 321 50 46
info@voormantelzorgers.nl
Fiscaalnummer: 804330761L01

iso 9001 HKZ


Inschrijven nieuwsbrief

Dhr.    Mevr.

Voor mantelzorgers
Voor zorgvrijwilligersBereikbaarheid per openbaar vervoer:
Bus: dichtsbijzijnde bushalte via lijn 8 (richting Eijsden) : halte Duitsepoort
andere bushaltes in de omgeving zijn: Centre Ceramique en het Centraal Station

Parkeren:
parkeren aan de zijde van de Duitse Poort is het voordeligst!

Ons aanbod

Informatie en advies

Een mantelzorger heeft onder meer behoefte aan informatie en advies over zorg, over ziekten, beperkingen, wet- en regelgeving en allerlei praktische regelzaken. Per telefoon en e-mail en tijdens een persoonlijk gesprek bij ons of bij u thuis geven de mantelzorgconsulent en/of mantelzorgmakelaar antwoord op al uw vragen.

Begeleiding

Soms wordt de belasting voor u als mantelzorger te groot. In zo’n periode biedt Steunpunt Mantelzorg een begeleidingstraject aan. Dit omvat meerdere persoonlijke gesprekken waarin informatie en advies, emotionele steun en praktische hulp centraal staan. De begeleiding kenmerkt zich door een individuele benadering: u ontvangt ondersteuning die aansluit bij uw wensen en behoeften.

Emotionele steun

Steunpunt Mantelzorg biedt naast individuele ondersteuning ook lotgenotencontact voor mantelzorgers. Dit zijn maandelijkse groepsbijeenkomsten waarin het delen van kennis en ervaringen, het geven en ontvangen van emotionele steun, (h)erkenning van de situatie en ontspanning centraal staan. Voor het actuele aanbod kunt u kijken op de activiteitenkalender

Educatie

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert themabijeenkomsten, cursussen en trainingen gericht op instructie, het omgaan met ziekten of op de mantelzorger zelf. Voor het actuele aanbod kunt u kijken op de activiteitenkalender

Praktische hulp

De mantelzorgconsulent en mantelzorgmakelaar nemen, wanneer u hier zelf (tijdelijk) niet toe in staat bent, regeltaken over. Denkt u hierbij aan het aanvragen van indicaties en/of het inzetten van professionele respijtzorg of thuiszorg, hulpmiddelen en budgetten. De zorgvrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg geven ook veel praktische hulp aan mantelzorgers en alleenstaande hulpvragers, bijvoorbeeld tijdens ziekenhuisbegeleiding.

Respijtzorg

Een zorgvrijwilliger van Steunpunt Mantelzorg kan (tijdelijk) zorgtaken van u overnemen, zodat u meer ruimte krijgt voor andere zaken. Wanneer mantelzorgers en hun verzorgden behoefte hebben aan professionele respijtzorg, zoals dagopvang, ontvangen zij steun van de mantelzorgconsulenten of mantelzorgmakelaar bij het vinden van de meest geschikte vorm van respijtzorg. Download hier de respijtzorgbrochures voor Limburg.

Ontspanning  

Ontmoeting en ontspanning staan centraal tijdens de zogenaamde ‘manteluitactiviteiten’ van het Steunpunt Mantelzorg. Tijdens deze activiteiten kunt u samen met andere mantelzorgers even afstand nemen van de zorgtaken. Voor het actuele aanbod kunt u kijken op de activiteitenkalender

Vervangende mantelzorg

Steunpunt Mantelzorg biedt ook ondersteuning aan alleenstaande hulpvragers die geen of (te) weinig gebruik kunnen maken van mantelzorg in hun directe omgeving. Deze ondersteuning omvat de vrijwillige thuiszorg en ziekenhuisbegeleiding. Neem voor meer informatie contact met ons op.

Mantelzorger =

U bent mantelzorger als u zorgt voor een naaste met wie u een persoonlijke band heeft. Dit is bijvoorbeeld uw partner, ouder, (klein)kind, familie, vriend of buur. Deze persoon heeft u nodig vanwege gezondheidsproblemen of een handicap. De zorg is vaak langdurig en kan bestaan uit hulp in het huishouden, praktische steun, verzorging, verpleging, begeleiding of emotionele steun.

Programma Parkinson cafe 9 juni 16-05-2015

Alles over ' Diepe Hersenstimulatie’ bij Parkinson Café Maastricht op dinsdag 9 juni 2015.
> Meer informatie!

Help zelfredzaamheid versterken 21-04-2015

Wil je graag iets betekenen voor een ander, hou je van een uitdaging maar wil of kun je je niet voor een lange periode binden aan 1 persoon? We zoeken vrijwilligers die zich in een afgebakende periode willen inzetten om de zelfredzaamheid van hulpbehoevende mensen te vergroten.
> Lees meer!

Mosae maakt werk van mantelzorg! 05-03-2015

Binnen het project Sterk in Zorg en Werk begeleidt Steunpunt Mantelzorg de organisatie Mosae Zorggroep bij de implementatie van een Mantelzorgvriendelijk Personeelsbeleid. We zijn er trots op dat Mosae Zorggroep op 23 februari als eerste zorgorganisatie in Zuid-Limburg de landelijke Erkenning Mantelzorgvriendelijke Organisatie in ontvangst heeft mogen nemen.
> Lees meer!